Uvjeti korištenja

Workshop j.d.o.o. omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja (u daljnjem tekstu Usluge) web stranice Ivanec.biz (u daljnjem tekstu Web stranica) koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Korištenjem Usluga smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju

Workshop j.d.o.o. neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem Web stranice i/ili Usluge.

Autorska prava

Sadržaj na Web stranici zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Workshop j.d.o.o. ili vlasnika sadržaja.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na Web stranici, o tome je dužan obavijestiti izdavača Web stranice.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Workshop j.d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Web stranice. Svi podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Workshop j.d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web stranice

Neki od linkova na Web stranici i Uslugama vode na web stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Workshop j.d.o.o. Workshop j.d.o.o. nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Sadržaj Web stranice

Workshop j.d.o.o. nije vlasnik sadržaja koje korisnici objavljuju u svrhu vlastite promocije na Web stranici i Uslugama.

Workshop j.d.o.o. zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe vezane uz Web stranicu.

Korisnici za sav poslani sadržaj (fotografije, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi - u daljnjem tekstu Poslani sadržaj) jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Workshop j.d.o.o. poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Poslanog sadržaja koji je zaštićen pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se slanjem Poslanog sadržaja iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Web stranice i Usluga

Workshop j.d.o.o. zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Web stranici i Uslugama bez obaveze prethodne najave. Workshop j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene uvjeta korištenja

Workshop j.d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Web stranici ili Uslugama.